Aluminium jest jednym z najwytrzymalszych towarów budowlanych, nie wymagającym konserwacji, świetnie izolującym oraz trwałym. Poza tym ładny profil okien aluminiowych gwarantuje maksymalny dostęp promieni słońca. Oferowana przez nas ślusarka aluminiowa wytwarzana jest z najdoskonalszej jakości materiałów przy zastosowaniu nowych technologii.

Co uwzględnia gwarancja przy stolarce okiennej? Na co należy zwrócić uwagę.

Gwarancją są objęte wyroby:

• które nie doznały uszkodzeń podczas {dostawy|transportu, przechowywania, instalowania i użytkowania,

• których instalacji dokonał profesjonalny autoryzowany zespół montażowy, zgodnie z otrzymaną w karcie instrukcją montażu,

• których montaż nastąpił w budynku po zakończeniu wszystkich robót mokrych (tynkowanie, wylewki itp.),

• których eksploatacja była równoznaczna z zaleceniami podanymi w instrukcji obsługi,

• w jakich nie dokonano napraw czy zmian we innym zakresie.